Ngành Giáo dục thị xã Đông Triều tích cực tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Thiết thực tuyên truyền chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động (1/5), từ ngày 20-28/4, các trường từ cấp MN đến cấp THCS trên địa bàn thị xã tích đã thực hiện tuyên truyền với nhiều hình thức khác nhau.


     Thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày  05/02/2021 của Thị ủy Đông Triều về " Tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026", trong thời gian qua các trường học trên địa  bàn thị xã đã triển khai nhiều hình thức khác nhau để tuyên truyền về Bầu cử như trang trí khánh tiết tuyên truyền trực quan hoặc tuyên truyền qua các cuôc họp, hoặc các hoạt động ngoại khóa, các phong trào thi đua. Qua thống kê cho thấy, các trường học từ cấp MN đến cấp THCS trên địa bàn thị xã đã treo 84 băng rôn ngang, 100 phướn thả treo dọc, 26 Pano đóng khung, 115 cờ Tổ Quốc cỡ lớn, 1640 cờ hồng các loại, 9545 mét cờ dây trang trí và 30 bộ tranh trang trí cổ động.

     Bên cạnh đó, các trường học trên địa bàn thị xã đã phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua dạy học, hoạt động ngoài giờ lên lớp như " Ngày hội đọc sách", "Ngày hội Tiếng Anh" "Viết chữ đẹp học sinh cấp tiểu học"… Các phong trào thi đua thiết thực, sôi nổi tại các đơn vị trường học vừa tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong toàn ngành, vừa góp phần tích cực chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc.

 

Sau đây là những hình ảnh tiêu biểu từ các đơn vị:

Phòng GD&ĐT thị xã

 

 

Bộ phận CNTT-PGD

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Tin mới nhất