Văn bản
  • Số 399 UBND Về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới
  • «Trở về
Số hiệu: 399/UBND
Ngày ban hành: 09/02/21
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 6