Văn bản
  • Số 491 UBND Về việc xử lý trường hợp khai báo y tế không trung thực
  • «Trở về
Số hiệu: 491/UBND
Ngày ban hành: 19/02/21
Cơ quan ban hành: UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
Trích yếu:
1 of 1