Văn bản mới nhất
Số 834 PGD&ĐT V v triệu tập CBGV tham gia Hội nghị tập huấn phương pháp xây dựng kế hoạch giáo dục môn học theo chương trình GDPT mới cấp THCS
Số 16 TB-TTHCC Thông báo về việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC lĩnh vực Cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân tại Trung tâm Hành chính công thị xã
Số 833 PGD&ĐT V v bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch số 781 KH-PGDĐT ngày 07 7 2021 của Phòng GD&ĐT và triệu tập CBGV tham gia Hội nghị tập huấn
Số 2544 UBND Về việc tăng cường thực hiện một số biện pháp cấp bách kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên các bến, cảng thủy nội địa và người về từ vùng dịch
Số 4640 UBND-PC V v triển khai thực hiện Quyết định số 21 2021 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL
Số 2539 UBND V v triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã
Số 2531 UBND V.v phân luồng ưu tiên xe vận chuyển tiêu thụ sản phẩm na Đông Triều
Số 2458 UBND V.v thực hiện thời gian cách ly tập trung cho các trường hợp trở về từ vùng dịch
Số 816 PGD&ĐT KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiếu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều
Số 2481 UBND HỎA TỐC Về việc tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Đông Triều
Văn bản
Khớp các mục sau đây:
Số hiệu Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:

Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
2544/UBND Số 2544 UBND Về việc tăng cường thực hiện một số biện pháp cấp bách kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên các bến, cảng thủy nội địa và người về từ vùng dịch 24/07/21
2458/UBND Số 2458 UBND V.v thực hiện thời gian cách ly tập trung cho các trường hợp trở về từ vùng dịch 22/07/21
2531/UBND Số 2531 UBND V.v phân luồng ưu tiên xe vận chuyển tiêu thụ sản phẩm na Đông Triều 22/07/21
2539/UBND Số 2539 UBND V v triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã 22/07/21
2481/UBND Số 2481 UBND HỎA TỐC Về việc tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Đông Triều 19/07/21
2416/UBND Số 2416 UBND V v tăng cường giải pháp trọng tâm phòng chống dịch Covid-19 12/07/21
2359/UBND Số 2359 UBND V v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế trong tình hình mới 08/07/21
2140/UBND Số 2140 UBND V.v triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 27/06/21
2076/UBND Số 2076 UBND V.v hướng dẫn thực hiện quy định về công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong quy trình công tác cán bộ 23/06/21
2112/UBND Số 2112 UBND Triển khai các hoạt động đảm bảo tiến độ công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 22/06/21
1961/UBND Số 1961 UBND V.v tổ chức các hoạt động giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp trong trạng thái bình thường mới 15/06/21
1911/UBND Số 1911 UBND V.v sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng Vss-ID để KCB BHYT 12/06/21
1954/UBND Số 1954 UBND V.v các giải pháp quan trọng đảm bảo hoạt động dịch vụ, du lịch trong trạng thái bình thường mới 12/06/21
1826/UBND Số 1826 UBND V.v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới 09/06/21
1838/UBND Số 1838 UBND V.v kiểm soát người, phương tiện và quy trình đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực giao thông vận tải, thương mại, xuất nhập khẩu, cụm công nghiệp, tư pháp 08/06/21
1883/UBND Số 1883 UBND V.v tăng cường thực hiện nhiệm vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn 08/06/21
1744/UBND Số 1744 UBND V.v điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 04/06/21
1768/UBND Số 1768 UBND V v áp dụng bổ sung một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với những người đi, đến, về từ tỉnh Hải Dương 04/06/21
1798/UBND Số 1798 UBND V v tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 04/06/21
1683/UBND Số 1683 UBND V v kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào địa bàn thị xã Đông Triều 31/05/21
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 273 mục.
trong 14